Posts

Nädal 14. IT-turvariskid

 Nädala ülesandeks oli valida üks suurematest IT-turvariskidest ja analüüsi seda ajaveebiartiklis. Mida tuleks "Mitnicki valemi" kolme komponendi (tehnoloogia, koolitus, reeglid) selle maandamiseks ette võtta?   Minu arvates üheks suurimaks turvariskiks on teenustõkestusrünne ehk DoS-rünne. Tegemist on arvuti või arvutivõrgu ülekoormamine suure hulga päringute saatmise teel (1). Eristatakse ka hajutatud teenustõkestusründeid (DDoS), kus ründe toimepanemiseks kasutatakse sihtvõrgu liikluse mahu oluliseks suurendamiseks suurt arvu ründavaid süsteeme. (2) Selliste rünnete eesmärgiks on süsteemide kasutamiskõlbmatuteks muutmine. Rünnete tulemusel ei pääse süsteeme kasutama omad töötajad ega kliendid. CERT-EE on välja töötanud lühijuhendi milles on väljatoodud tehnilised meetmed, kuidas ettevõtted võiksid oma teenuste tööd kaitsma. (2) Eraldi ei hakka siin välja tooma neid meetmeid, sest igal ühel on võimalus neid meetmeid lähemalt uurida RIA kodulehel . Lugedes neid meetm

Nädal 13. Teistmoodi IT

Image
Uudseim tugilahendus. Hea on tõdeda, et tugilahenduste väljatöötamisega tegeletakse. Tugiteenuste väljaarendamine on kulukam, kui nii-öelda tavatoodete arendusprotsess, sest lõpptarbijaid on oluliselt vähem ning kulud tootearendusse on oluliselt suuremad. Minu jaoks on kõige innovaatilisem tehnoloogia, mis lubab arvutit kasutada silmade liigutamisega. Põhimõte on lihtne – tehnoloogia jälgib kuhu inimene arvutiekraanil vaatab ning teostab toimingu peale teatud tegevust, näiteks fokuseeritud vaade mingil nupul ekraanil. Põhimõtteliselt liigutatakse silmadega hiire kursorit. Seda teemat uurides jäi silma lahendus (PCEye) mida pakub Tobii Dynavox AB. Nende tootes kasutatakse väga täpset inimsilma 3D mudelit. Antud mudeli suureks plussiks on see, et pead ei pea paigal hoidma. Pead võib vabalt liigutada ilma, et fokuseerimise täpsus kannataks. See on eriti kasulik inimestele, kellel on kontrollimatu pea liikumine. Silmade täpseks jälgimiseks peab silmajälgija üles leidma kasutaja pupil

Nädal 12. Positiivne ja negatiivne näide kasutatavusest veebis

 12 nädala teemaks oli välja tuua üks positiivne ja negatiivne näide kasutatavusest veebis.   Vaatlen kahte näidet – üks negatiivne ja teine positiivne kasutuskogemus. Lähtusin Jakob Nielseni poolt sõnastatud kuuest komponendist õpitavus, tõhusus, meeldejäävus, veakindlus, rahulolu ja kasulikkus.   Negatiivne – TTÜ ÕIS ja veebikeskkond. Õpitavus – süsteemist arusaamine võttis aega. Otsimislahendused erinevad tavapärastest otsingu lahendustest. Tõhusus – Pidevalt oli tunne, et mingi info jäänud saamata. Esmakursuslasel on kindlasti ajamahukas infot otsida kolmest kohast ÕIS , Moodle ja TTÜ veebileht. Meeldejäävus – siin ei ole midagi negatiivset esile tuua. Veakindlus – veebikeskkonnas on link, mis viib ebaõigesse kohta. Sügisel oli ka palju aegunud infot veebilehel. ÕIS-s vahetulemuste kuvamine võtab vähemalt 15sek aega ennem, kui tulemust näitab. Selle aja sees võiks süsteem kuvada kasutajale, et toimub andmete laadimine. Kasutajale peaks teada anda, et süsteem teostab

Nädal 11. Analüüsida üht tarkvara arendus- ja üht ärimudelit.

 Ärimudel Dropbox näitel. Dropbox võimaldab andmeid salvestada pilve ning võimaldab ka jagada neid faile teiste kasutajatega olenemata asukohast. Andmetele pääseb ligi igast seadmest, millele on installeeritud mõni veebilehitseja.   Dropbox kasutab freemium ärimudelit. Mudel on ülesehitatud põhimõttel kus enamus teenuseid on tasuta, kuid on teatud piirangud teenuse kasutamisel. Põhimõte on selles, et kui soovid teenust kasutada nii-öelda professionaalsel tasemel siis tuleb selle eest maksta. Dropbox kasutab teenuse tasustamisel erinevaid kombinatsioone. Freemium mudeli edukaks toimimiseks on  vaja anda kliendile midagi, mis on tasuta, kuid mitte täielikult. Kui klient saab rohkem kasu teenuse kasutamisest, kui selle eest mida klient peab maksma teenuse eest, siis on see teenus kliendile väärtust loov ning kasulik.   Agiilne mudel. Agiilne mudel jaguneb mitmeks erinevateks mudeliteks.  Üheks agiilse arenduse mudeliks on Scrum raamistik. Töötasin ettevõttes kus võeti kasutusele

Nädal 10. Võrkude rikkusː vabast tarkvarast vaba kultuurini.

  Selle nädalal kirjutan lühiarvutuse Eric S. Raymondi Hacker-HOWTO kohta.   Kirjutis on mõeldud lugemiseks kõigile inimesele aga eriti nendele inimestele kes tegelevad IT valdkonnaga. Autor juhib tähelepanu häkkeri ja kräkkeri erinevustele. Põhjalikult defineerib, kes on häkker ja kes on kräkker. Autor annab juhiseid kuidas eristada eelpoolmainitud indiviide ning kuidas saada häkkeriks. Põhierinevusena on autor maininud, et häkkerid teevad asju, kräkkerid lõhuvad neid. Kes soovib häkkeriks hakata peab võtma omaks autori poolt kirjeldatud põhimõtted ja oskused ning hoiduma nende väärkasutamisest. Põhioskusena on autor rõhutanud programmeerimise tähtsust. Programmeerimiskeeled mida peaks oskama: Python, Java, C/C++, Perl, LISP. Autor rõhutas ka, et mööda ei saa minna avatud  lähtekoodiga Unixi laadsetest operatsioonisüsteemidest, mida üks häkker kindlasti peaks tundma. Valdav enamus IT-alast kirjandust on inglise keeles ning ka autor on rõhutanud vajadust õppida ära inglise keel, kui se

Nädal 9. Tuntud IT-juhid

  IT juhi roll ettevõttes on aidata kaasa ettevõtte strateegiliste plaanide elluviimisel. Tema üks põhilistest eesmärkidest on lähtuvalt ettevõtte missioonist töötada välja IT strateegiline plaan. IT osakonna juhtimine on tõsine väljakutse igaühele. Pean IT juhi üheks kõige olulisemaks omaduseks paneerimis- ning suhtlemisoskust. IT valdkonna oskused on samuti olulised. Valisin kirjeldamiseks 2 IT juhti: Steve Jobs ja Bill Gates. Mõlemad alustasid oma IT alase karjääriga praktiliselt ühel ajajärgul. Hea on näha inimesi, üks nendest, siis Steve Jobs kellel on ette näidata selline hulk saavutusi tootearenduse valdkonnas. Tema poolt loodud tooted on olnud tohutult populaarsed ning ta on ära tabanud just selle, mis inimestele meeldib. Hindan tema juures seda, et ta julges mõelda teisiti. Tegemist on arengumootor tüüpi juhiga.   Bill Gates vastutas alates Microsoft ettevõtte asutamisest tootestrateegia eest kuni 2006 aastani. [1] Teda on kirjeldatud, kui isepäist juhti. Tema ideedest

Nädal 8. Proff ja käsitööline.

  Kui oleks vaja kirjeldada käesoleva teemat ühe lausega, siis võiks öelda, et Proffi ja sama eriala Käsitöölist võiks eristada selle poolest kellel on suurem kogemuste pagas antud valdkonnas. On päevaselge, et selline kitsas üldistus ei sobi enamusele. Tekib küsimus, et kes on ütleb, et tegemist on proffi või käsitöölisega. Tihtilugu inimesed kipuvad võrdlema iseennast töötegijaga ning annavad, siis subjektiivse hinnangu. Enamus inimesi annavad oma esmase hinnangu inimese verbaalse suhtlemise oskusele. Juhul, kui nii-öelda proff ei oska ennast viisakalt väljendada või tema väljanägemine on ebaesteetiline, siis  selline proff ei vääri kindlasti proffi nimetust ning valdavalt püütakse vältida sellise „proffiga“ edasistest kokkupuudetest või vähemalt minimeerida. Sellest järeldan, et professionaali üheks oluliseks tunnuseks on oskus suhelda klientide ja kolleegidega. Kas proff ja käsitööline vajab ka  kutsetunnistuse olemasolu? On rangelt soovituslik omada vastava valdkonna kutsetunnistu